Ang selyo ng City of Lakewood sa Council Chambers. Sa tabi nito ay ang mga watawat ng USA at Washington State.

Klerk ng Lungsod

Pinamamahalaan ng Klerk ng Lungsod ang mga talaan para sa mga pagpupulong ng Konseho ng Lunsod, pinapanatili ang mga opisyal na talaan ng negosyo ng Lungsod, at pinangangasiwaan ang mga pagdaragdag sa Kodigo ng Munisipal ng Lakewood.

Briana Schumacher
City Hall – 6000 Main Street SW
Lakewood, WA 98499
(253) 983-7705
Email: Bschumacher

Upang mag-email kay Briana Schumacher, idagdag ang kanyang email handle bago ang @cityoflakewood.us

Mga Oras ng City Hall
Lunes hanggang Biyernes: 8:30 am hanggang 5:00 pm

Upang maghain ng kahilingan sa pampublikong talaan, bisitahin ang Lungsod online na portal.


Mga Kasunduan sa InterlokalMga Kasunduan sa Franchise
Mga ProklamasyonMga Publikong Paunawa
Pagpaparehistro ng Botante