Mga Board at Mga Komisyon

American lake – Lake Management District No. 1 Advisory Committee

Ang American Lake – Lake Management District No. 1 Advisory Committee ay kumakatawan sa mga may-ari ng ari-arian ng American Lake (Lake Management District No. 1) at nagpapayo sa Lakewood City Council sa mga bagay na may kinalaman sa lawa.

Bisitahin ang Lake Management District No. 1 Advisory Committee Page

Dumaong ang bangka sa American Lake.

Komisyon sa Serbisyo Sibil

Ang Komisyon sa Serbisyo Sibil ay sumusunod sa batas ng Estado upang pumili, kumuha, mag-demote, at mag-promote ng mga opisyal ng pulisya.

Bisitahin ang Pahina ng Komisyon sa Serbisyo Sibil

Isang grupo ng mga Opisyal ng Pulisya ng Lakewood ang nakatayo habang nakataas ang kanilang mga kamay habang sila ay nanunumpa.

Lupon ng Pagpapayo sa Mga Serbisyo sa Komunidad

Ang Community Services Advisory Board ay nagsasagawa ng mga pampublikong pagdinig upang matukoy ang mga pangangailangan ng komunidad at pabahay. Pagkatapos ay gumawa sila ng mga rekomendasyon sa Konseho ng Lungsod sa pinakamahusay na paggamit ng pera upang matugunan ang mga pangangailangang iyon.

Bisitahin ang Pahina ng Lupon ng Pagpapayo sa Mga Serbisyo sa Komunidad

Lakewood Arts Commission

Ang tungkulin ng komisyon sa Sining ng Lakewood ay tasahin ang mga pangangailangan, magtatag ng mga priyoridad at gumawa ng mga rekomendasyon para sa pagpapayaman ng komunidad at pagsulong ng sigla ng kultura nito sa pamamagitan ng sining.

Bisitahin ang Pahina ng Lakewood Arts Commission

Ang mag-aaral sa high school ng Lakewood na si Sam Reed ay nag-pose sa tabi ng dalawang signal box na naglalaman ng kanyang masining na disenyo sa Lakewood sa sulok ng 96th Street SW at South Tacoma Way SW.

Lakewood's Promise Advisory Board

Ang Lakewood's Promise Advisory Board ay bumuo ng mga ugnayan sa pagitan ng mga mamamayan at mga negosyo upang maihatid ang The Five Promises sa mga kabataan ng Lakewood. Ang Limang Pangako ay mga nasa hustong gulang na nagmamalasakit, kaligtasan ng publiko, kalusugan, edukasyon, at pantay na pagkakataon.

Bisitahin ang Pahina ng Promise Advisory Board ng Lakewood

Mga Landmark at Lupon ng Tagapayo ng Pamana

Ang Landmarks and Heritage Advisory Board ay nagtatalaga at nagpoprotekta sa mga makasaysayang landmark sa Lakewood.

Bisitahin ang Pahina ng Landmarks and Heritage Advisory Board

Black and White na larawan ng isang makasaysayang pantalan sa Lakewood.

Komite sa Pagpapayo sa Buwis sa Panuluyan

Nire-review ng Lodging Tax Advisory Committee (LTAC) ang mga panukalang magpataw, mag-adjust, o magpawalang-bisa ng mga buwis sa ilalim ng RCW 67.28 (buwis sa hotel/motel). Isinasaalang-alang din ng komite ang mga aplikasyon upang gamitin ang kita sa buwis na nauugnay sa turismo upang pondohan ang mga programa upang mapabuti ang turismo sa Lakewood.

Bisitahin ang Lodging Tax Advisory Page

Isang Queen sized na kama na may berdeng kama sa isang silid ng hotel.

Lupon ng Tagapayo sa Mga Parke at Libangan

Ang Lupon ng Mga Parke at Libangan ay nagbibigay ng mga rekomendasyon sa Konseho ng Lunsod sa mga parke at mga isyu na may kaugnayan sa libangan.

Bisitahin ang Pahina ng Lupon ng Advisory ng Mga Parke at Libangan

Isang picnic table sa gitna ng isang grupo ng matataas na puno.

Komisyon sa Pagpaplano

Ang Planning Commission ay tumutulong sa paghahanda ng isang komprehensibong plano para sa Lakewood alinsunod sa batas ng estado.

Bisitahin ang Planning Commission Page

Ang kamay na may hawak na itim na panulat ay gumuguhit sa mga blueprint.

Public Safety Advisory Board

Ang Public Safety Advisory Committee ay nagbibigay ng input ng mamamayan sa Konseho ng Lungsod tungkol sa mga patakaran sa kaligtasan ng publiko.

Bisitahin ang Public Safety Advisory Committee Page

Ang bandila ng Amerika ay lumilipad mula sa hagdan ng trak ng bumbero sa ibabaw ng Lakewood City Hall. Sa harapan, dalawang opisyal ng Lakewood Police ang nakasilweta laban sa asul na kalangitan.

Komisyon sa suweldo

Tinutukoy ng Komisyon ng Salary ang mga suweldong ibinayad sa Alkalde at Konseho ng Lungsod.

Bisitahin ang Salary Commission Page

Lakewood City Hall sa isang maaraw na araw na may asul na kalangitan.

Komite sa Pagpapayo ng Puno

Noong 2022, nagpulong ang Lungsod ng isang Ad Hoc Tree Advisory Committee upang suriin ang kasalukuyang mga regulasyon ng puno sa munisipal na code ng Lungsod at magrekomenda ng mga update upang ipakita ang kahalagahan ng pag-iingat sa takip ng canopy ng puno at pagprotekta sa mga mahahalagang puno (kabilang ang Oregon White Oak.) Matapos makumpleto ng Tree Advisory Committee ang gawain nito, sinuri ng Planning Commission at City Council. kanilang mga rekomendasyon.

Bisitahin ang Tree Advisory Committee Page

Isang makapal na kakahuyan ng mga puno

Konseho ng Kabataan

Nakikipagtulungan ang Youth Council sa Konseho ng Lungsod upang ipakita kung paano nakakaapekto ang mga desisyon ng Lungsod sa mga kabataan ng Lakewood.

Bisitahin ang Youth Council Page


Upang tingnan ang aplikasyon para sa appointment, mag-click dito.

Lakewood's Promise Advisory Board

Mga bakante: Hanggang apat (4) na bakante

Mga tuntunin sa panunungkulan: Apat (4) na taong termino

Deadline para mag-apply: Marso 26, 2024

Lupon ng Pagpapayo sa Mga Serbisyo sa Komunidad

Mga bakante: Hanggang dalawang (2) bakante

Mga tuntunin sa panunungkulan: Apat (4) na taong termino

Deadline para mag-apply: Buksan hanggang mapuno

Mga Landmark at Lupon ng Tagapayo ng Pamana

Mga bakante: Hanggang apat (4) na bakante

Mga tuntunin sa panunungkulan: Tatlong (3) taong termino

Deadline para mag-apply: Buksan hanggang mapuno