Lakewood City Hall

Email Notification

Gusto mong malaman kung ano ang nangyayari sa Lakewood? Mag-sign up upang matanggap ang Lingguhang Bulletin ng City Manager. Ang e-newsletter na ito ay ipinapadala sa iyong inbox tuwing Biyernes. Kabilang dito ang isang buod ng kung ano ang nangyayari sa Lungsod ng Lakewood. Sa pamamagitan ng pag-sign up, makakatanggap ka rin ng mga email tungkol sa paparating na mga pulong ng Konseho ng Lungsod.

Mag-sign up para makatanggap ng lingguhang e-newsletter ng Lakewood

* nagpapahiwatig kinakailangan