Isara ang larawan ng mga aklat ng Law Case

legal

Pinangangasiwaan ng City of Lakewood Legal Department ang lahat ng legal na usapin para sa Lungsod. Kabilang dito ang pamamahala ng mga legal na dokumento, sibil at kriminal na demanda, at lahat ng iba pang legal na usapin na nauukol sa Lakewood.

Kagawaran ng Ligal
City Hall, 6000 Main St. SW
Lakewood, Wa 98499
253-589-2489

[protektado ng email]

Oras
Lunes hanggang Biyernes: 8:30 am hanggang 5:00 pm


Mga Tungkulin ng Legal na Departamento:

Pagpapayo:
Magbigay ng legal na payo sa Konseho ng Lunsod, Tagapamahala ng Lungsod, at mga kagawaran ng Lungsod pati na rin ang iba't ibang lupon, komite at komisyon upang matiyak ang mga legal na desisyon sa pagbuo at pagsasagawa ng mga patakaran ng Lungsod.

Pambatasan:
Maghanda ng mga ordinansa, resolusyon, at mga kaugnay na dokumento na kailangan para maisakatuparan ang mga patakaran ng Lungsod at mga desisyon ng Konseho ng Lungsod.

Civil Litigation:
Magsimula o ipagtanggol ang mga demanda at magtagumpay sa anumang paglilitis na hindi maiiwasan.

Paglilitis sa kasong kriminal:
Patas at epektibong usigin ang lahat ng paglabag sa mga kriminal at mga ordinansa sa trapiko ng Lungsod, kabilang ang mga paglabag sa kodigo ng gusali at pagsona.

Ang City of Lakewood Legal Department ay tumatanggap lamang ng legal na serbisyo ng mga dokumento sa pamamagitan ng email ([protektado ng email]) o serbisyo nang personal (6000 Main St. SW, Lakewood, WA). Hindi kami tumatanggap ng serbisyo sa pamamagitan ng fax.

Klerk ng Lungsod:
Itinalagang Public Records Officer, ahente ng serbisyo ng Lungsod, at suportang pambatas at administratibo sa Konseho ng Lungsod.
Pahina ng Klerk ng Lungsod

Pamamahala ng Dokumento at Impormasyon:
Kasama sa lahat ng aspeto ng pamamahala ng impormasyon ang pagsisilbi bilang isang imbakan ng mga opisyal na rekord ng pambatasan, mga kontrata, at pamamahala ng mga talaan ng pagpapanatili, pagsisiwalat, at disposisyon ng mga pampublikong rekord.

Administratibong Proseso:
Lahat ng aspeto ng administratibong pamamaraan, kabilang ang pampublikong abiso, pag-bid, administratibong apela, at kumakatawan sa Lungsod sa mga administratibong pagdinig.