Mga Rekord ng Korte Munisipyo

Mayroong dalawang magkaibang uri ng mga rekord na magagamit sa publiko: Mga talaan ng Kaso ng Hukuman at mga talaan ng Hukumang Administratibo. Ang mga ulat ng pulisya ay nakuha mula sa Timog Tunog 911.


Mga Rekord ng Kaso ng Korte

Ito ay mga talaan na nauugnay sa mga paglilitis sa loob ng korte, kabilang ang mga file ng kaso, docket, at kalendaryo.

Ang pampublikong pag-access sa mga talaang ito ay pinamamahalaan ng GR 31

Access sa mga talaan ng kaso ng hukuman:


Mga Rekord ng Administrative Court

mga ito ​ang mga talaan ay nauugnay sa pamamahala, pangangasiwa, o pangangasiwa ng isang hukuman o hudisyal na ahensya.

Ang pampublikong pag-access sa mga talaang ito ay pinamamahalaan ng GR 31.1

Pag-access sa mga rekord ng administratibong hukuman:

Mga Kautusang Pang-administratibo ng Covid-19:

Ang lahat ng mga link sa ibaba ay mga PDF file.