Isang close up ng isang guhit ng trapiko sa kalsada.

Mylakewood311

Gamitin ang MyLakewood311 upang mag-ulat sa Lungsod. Maaari kang mag-ulat ng mga isyu online o sa pamamagitan ng aming mga mobile app. Binibigyang-daan ka ng app na subaybayan ang tugon ng kawani ng lungsod sa iyong kahilingan at sundin ito sa proseso. Mangyaring isumite lamang isang kahilingan sa bawat item.


Mag-ulat ng Isyu Online

Gamitin ang button sa ibaba upang mag-ulat ng isyu sa pamamagitan ng aming browser-based system. Maaari mo ring i-download ang aming mga mobile app upang lumikha ng mga ulat.


MyLakewood311 Mobile Apps

Upang i-download ang bersyon ng Android o iOS ng aming app, i-click ang naaangkop na button sa ibaba.