1/23/2022 Bản cập nhật dự án cải thiện truy cập JBLM-North

Vòng xoay Gravelly Lake Drive và Veterans Drive đang hình thành. Nhà thầu sẽ hoàn thành hai đợt đổ bê tông mặt đường cuối cùng ở bùng binh vào đầu tuần này. Tiếp theo đó, nhà thầu sẽ thi công xong các phần vỉa hè, lề đường còn lại. Nhà thầu dự kiến ​​sẽ lát phần nâng cơ sở (có thể nâng phần trên cùng của phần này tùy theo nhiệt độ) vào tuần tới. Ngoài ra, họ sẽ hoàn thành việc nâng cấp nền đường nhựa cho các làn đường cực đông của Gravelly, phía nam Nyanza. Việc nâng mặt đường nhựa cho tất cả các công việc gần Nyanza sẽ được hoàn thành vào cuối mùa xuân sau khi nhiệt độ tăng.

Sau khi lát, nhà thầu sẽ hoàn thành các công việc khác trong phạm vi hành lang trước khi mở cửa Cựu chiến binh. Ngày hiện tại để mở bùng binh Veterans Drive là ngày 17 tháng 83. Vào ngày đó, các đường vòng sẽ chuyển hướng và Đại lộ Washington ở phía đông số XNUMX sẽ đóng cửa.