5/31/22 JBLM-North Cập nhật

Washington Blvd được mở lại toàn bộ. Gravelly Lake Drive tại Veterans đã đóng cửa. Việc lát đá đang diễn ra dọc theo Gravelly giữa Cựu chiến binh và Washington hôm nay và dọc theo Gravelly giữa Cựu chiến binh và Country Club Drive vào ngày mai.

Gravelly Lake Drive giữa Nyanza và Đường cao tốc Thái Bình Dương vào tối Thứ Năm, từ 8 giờ tối đến 6 giờ sáng Thứ Sáu để lát đá.