6/13/22 Bản cập nhật cải thiện quyền truy cập JBLM-North

Việc lát đá cho đêm nay đã bị tạm dừng do dự kiến ​​sẽ có mưa trong quá trình lát đá. Thời gian sửa đổi để lát đá Gravelly tại Đường cao tốc Thái Bình Dương-Nyanza vẫn chưa được lên lịch.

Các đội tiện ích sẽ có mặt trong ngày mai để gỡ bỏ một số dây liên lạc trên cao trong khu vực này. Có thể đoán trước được sự chậm trễ không liên tục khi họ tháo dây qua đường.