6/2/22 JBLM-North Phase I (Sỏi và cuối phía đông của Washington)

Việc lát đường đã được hoàn thành ở tất cả các địa điểm phía bắc (tây) của Nyanza. Việc lát đá dự kiến ​​trước đó vào tối nay và sáng mai đã bị hoãn lại do thời tiết dự đoán. Việc lát đá Gravelly còn lại giữa Nyanza và Đường cao tốc Thái Bình Dương và dọc theo Nyanza ngay phía đông bắc của Gravelly sẽ được hoàn thành khi thời tiết quang đãng. Việc lát đá đó sẽ được thực hiện trong thời gian đóng cửa trong các giờ từ 8 giờ tối và 6 giờ sáng có thể trong tuần của ngày 13 tháng XNUMX.

Việc phân dải dự kiến ​​được lên kế hoạch vào tuần của ngày 27 tháng XNUMX. Quá trình đó cũng sẽ được hoàn thành trong điều kiện đường được địa phương hóa trong vài đêm.

Việc chặn đường đối với đường Gravelly Lake Drive và Đại lộ Washington sẽ được dỡ bỏ vào ngày mai. Tất cả các làn đường và lòng đường sẽ được mở lại.