Cập nhật 6/3/22 JBLM-North Access

Gravelly Lake Drive và Đại lộ Washington đã mở cửa. Việc đóng cửa một đêm duy nhất sẽ được yêu cầu để mở phần Gravelly giữa Nyanza và Đường cao tốc Thái Bình Dương và phần Nyanza ngay phía đông bắc của Gravelly vào tuần sau. Nhà thầu sẽ phải tiến hành đóng cửa hàng loạt vào ban đêm trong vài tuần tới. Hãy chú ý vào ban ngày vì nhà thầu có thể đóng một số làn đường cục bộ trong ngày để hoàn thành các hạng mục trong danh sách đục lỗ trong vài tuần tới.