7/25/22 Bản cập nhật dự án cải thiện truy cập JBLM-North

Giai đoạn 2 (Washington Blvd / Edgewood / North Gate / Vernon):

Vào sáng ngày thứ Hai 1 tháng 300, nhà thầu sẽ đóng Đại lộ Washington nằm giữa Đại lộ Edgewood và Đại lộ Vernon. Trong thời gian đóng cửa này, nhà thầu sẽ dỡ bỏ con đường hiện có giữa Edgewood và Vernon cũng như tín hiệu giao thông tại giao lộ Edgewood và Vernon. Hệ thống thấm nước mưa giữa Edgewood và Vernon là rất quan trọng và đòi hỏi nhà thầu phải đào các hố dài 30 ', rộng 10' và sâu XNUMX '. Điều bắt buộc là công chúng đi du lịch phải ra khỏi khu vực làm việc trong thời gian đóng cửa này. Sau khi lắp đặt bão, nhà thầu sẽ lắp đặt đường ống dẫn nước, hệ thống chiếu sáng và công việc bê tông mới trước khi hoàn thành việc lát đá và mở lại giao lộ Washington / Edgewood trước khi đóng cửa Washington / Vernon.

Lộ trình bắt đầu từ 8/1.