Tháng Tám 23, 2021

Việc xây dựng chính trên mặt nước đã được hoàn thành từ Nyanza đến Veterans Drive. Trong tuần này, nhà thầu sẽ bắt đầu thử nghiệm các ngôi nhà chính và kết nối dọc theo đoạn đường đến nhà chính mới.

Lề đường bê tông và máng xối được đổ từ Nyanza đến Country Club Drive. Trong tuần này, nhà thầu sẽ mở rộng lề đường ra phố Bắc. Sau đó, họ sẽ lùi lại và bắt đầu đổ tấm vỉa hè và lòng đường ở bùng binh Nyanza.