Tháng Tám 9, 2021

Dự án đang tiến triển đúng tiến độ. Đường dành cho bùng binh mới tại Nyanza đã được đổ. Phần mở rộng chính trên mặt nước sẽ tiếp cận đường Veterans Drive vào cuối tuần. Hệ thống thoát nước mưa đang được tiến hành ngay sau công trình cấp nước chính. Sau khi các tiện ích hoàn thành, nhà thầu sẽ bắt đầu phân loại để chuẩn bị cho việc đổ lề đường. Nền nhựa đường cho giai đoạn đầu tiên dự kiến ​​được lên kế hoạch vào đầu tháng XNUMX.