Con dấu của Thành phố Lakewood trong Phòng Hội đồng. Bên cạnh là cờ của Mỹ và bang Washington.

Thư ký Thành phố

Thư ký Thành phố quản lý hồ sơ cho các cuộc họp của Hội đồng Thành phố, lưu giữ các hồ sơ chính thức về hoạt động kinh doanh của Thành phố, và giám sát việc bổ sung Bộ luật Thành phố Lakewood.

Briana Schumacher
Tòa thị chính - 6000 Main Street SW
Lakewood, WA 98499
(253) 983-7705
Email: BSchumacher

Để gửi email cho Briana Schumacher, hãy thêm địa chỉ email của cô ấy trước @cityoflakewood.us

Giờ làm việc của Tòa thị chính
Thứ Hai đến Thứ Sáu: 8:30 sáng đến 5:00 chiều

Để nộp một yêu cầu hồ sơ công khai, hãy truy cập vào Thành phố cổng thông tin trực tuyến.


Thỏa thuận liên ngànhThỏa thuận nhượng quyền
Tuyên bốThông báo công cộng
Đăng ký cử tri