Thỏa thuận liên ngành

2023

Thỏa thuận liên địa phương giữa Thành phố Kent và Thành phố Lakewood về việc sử dụng máy chủ pháp y mạng không dây

Thỏa thuận liên địa phương về việc thành lập Hội đồng giảm chất gây nghiện của hạt Pierce

Thỏa thuận liên địa phương giữa Thành phố Lakewood và Thành phố DuPont về dịch vụ tòa án

Thỏa thuận liên địa phương giữa Thành phố Lakewood và Thị trấn Steilacoom về dịch vụ tòa án

Thỏa thuận liên địa phương giữa Thành phố Lakewood và Thành phố DuPont về các dịch vụ kiểm soát động vật

Thỏa thuận liên địa phương giữa Thành phố Lakewood và Quận Pierce về dịch vụ lấy dấu vân tay và kiểm tra vũ khí

Thỏa thuận liên địa phương giữa Thành phố Lakewood và Sở Dịch vụ Xã hội và Y tế về việc xây dựng một tín hiệu giao thông tại Đại lộ Steilacoom và Đường Chapel Gate

Thỏa thuận liên địa phương giữa Thành phố Lakewood và Thị trấn Steilacoom về các dịch vụ kiểm soát động vật

Thỏa thuận liên địa phương giữa các thành phố Lakewood, University Place, Thị trấn Steilacoom và Khu Cứu hỏa Hạt Pierce 3 về các dịch vụ quản lý khẩn cấp

Thỏa thuận liên địa phương với Khu vực Cấp nước Lakewood về việc xây dựng các công trình cải tiến đường bộ và đường ống cấp nước dọc theo Đường Hipkins Road SW từ Đường 104 SW đến Steilacoom Blvd SW và Đường Dresden Lane SW ở vùng lân cận 87th Ave SW

Thỏa thuận giữa các địa phương đã sửa đổi với Trường Cao đẳng Pierce để cải thiện các sân bóng chày tại Công viên Fort Steilacoom

2021

IThỏa thuận liên bang với Thành phố Puyallup về nhà ở của các tù nhân

Thỏa thuận liên ngành cho các Đối tác hợp túi tiền của South Sound Housing

IThỏa thuận nội bộ giữa các thành phố Lakewood, University Place, Town of Steilacoom và Pierce County Fire District 3 về các dịch vụ quản lý khẩn cấp

IThỏa thuận nội bộ với Học khu Clover Park về việc mua nhiên liệu

Thỏa thuận liên ngành về việc thành lập Hạt Tacoma-Pierce Lái xe dưới Ảnh hưởng (DUI) và Lực lượng Đặc nhiệm An toàn Giao thông

Thỏa thuận liên ngành giữa Thành phố Lakewood và Học khu Clover Park để Hợp tác sử dụng 

Thỏa thuận liên ngành giữa Thành phố Lakewood và Cao đẳng Pierce để tăng cường một sân bóng chày tại Công viên Fort Steilacoom

Tu chính án số 1 đối với thỏa thuận liên ngành giữa Thành phố Lakewood và Pierce Collge để tăng cường một sân bóng chày tại Công viên Fort Steilacoom

Thỏa thuận liên ngành giữa Thành phố Lakewood và Quận Lakewood Water về việc xây dựng cải tạo đường và nguồn nước dọc theo Gravelly Lake Drive SW từ South End của Nyanza Road SW đến Washington Boulevard SW 

Thỏa thuận liên ngành giữa Thành phố Lakewood và Cảng Tacoma về Dự án Tái thiết Phố 146

Thỏa thuận liên ngành giữa Thành phố Lakewood và Chuyên gia Hỗ trợ Phòng chống Ô nhiễm của Bộ Sinh thái Tiểu bang Washington chương trình

2011

Thỏa thuận mua bán của Thành phố Everett

Ứng dụng Phần mềm Yêu cầu Tiết lộ Công khai của Thành phố Ferndale

Ứng dụng Theo dõi Yêu cầu Tiết lộ Công khai của Thành phố Toppenish

Ứng dụng Phần mềm Yêu cầu Tiết lộ Công khai của Thành phố West Richland

Thành phố Yakima Ứng dụng phần mềm Theo dõi Yêu cầu Tiết lộ Công khai

Trường học Clover Park School District 2011 Mua nhiên liệu

Trường học Clover Park School District 2011-12 Mua nhiên liệu

Khu trường học Clover Park mỗi giờ - dịch vụ cảnh sát ngoài giờ hành chính

Pierce County Tu chính án số 15 Thanh toán quản lý nước mặt

Quận Pierce Ft. Công viên Steilacoom bảo trì

Pierce County Tillicum Woodbrook thỏa thuận lưu lượng thấp

Liên lạc bảo trì Đài phát thanh hạt Pierce

Cơ quan quản lý nhà ở quận Pierce Thiết kế hệ thống thoát nước cho căn hộ Brookridge - CDBG năm tài chính 2011

Hạt Pierce, các thành phố Tacoma, Puyallup, Fife, Gig Harbour, Dupont và Sumner quỹ Khu vực Xúc tiến Du lịch không thay thế các quỹ hiện có

Các Hội thảo về Chăm sóc Sân tự nhiên của Sở Y tế Quận Tacoma Pierce

Phòng Y tế Quận Tacoma Pierce Tiếp cận với Chăm sóc Tiếp cận cộng đồng Nha khoa

City of University Place Dịch vụ Tòa án Thành phố

City of University Place Phụ lục 1 Giao thông vận tải Incustody Transport

Ban Cải thiện Giao thông Tiểu bang Washingotn Tài trợ TIB cho các Impvments South Tacoma Way - SR 512 đến 96th St

Hiệp hội Cảnh sát trưởng & Cảnh sát trưởng Hoa Kỳ_Mini tài trợ cho chốt ve áo của Cuộc đua xe máy An toàn

Cơ quan Phòng chống Trộm cắp Ô tô của Washington Hạt Pierce Đơn vị Dự án Trộm cắp Ô tô Khu vực Trao Thư tài trợ 11-GG-WATPA-002 - Luật sư Công tố Hạt Pierce

Cơ quan Phòng chống Trộm cắp Ô tô của Washington Hạt Pierce Đơn vị Dự án Trộm cắp Ô tô Khu vực Trao Thư tài trợ cho 11-GG-WATPA-002 với Pierce Transit, Thành phố Puyallup, Thành phố Tacoma, Thành phố Fife, Cảnh sát trưởng Quận Pierce

Cơ quan Phòng chống trộm cắp Ô tô Washington Tài trợ cho Chương trình Phòng chống Trộm cắp Tự động

Bản sửa đổi 1 của Bộ Tổng hành chính Washington - Hợp tác xã mua hàng theo đây được giao cho Bộ Dịch vụ Doanh nghiệp

Chương trình Ổn định Vùng lân cận của Bộ Thương mại Tiểu bang Washington (3)

Bộ phận thu thuế của Bộ thu thuế sử dụng khí đốt tự nhiên của Tiểu bang Washington

Sở Y tế & Xã hội Bang Washington Nhà ở của Dịch vụ Bảo vệ Trẻ em DSHS tại Sở Cảnh sát, 9401 Lakewood Dr. SW

Bộ phận Giao thông Vận tải của Bộ Giao thông Vận tải Hỗ trợ của Cảnh sát

Bộ Giao thông Vận tải Tiểu bang Washington Giao lộ Đường 150 và Đường Murray

Sở Y tế và Xã hội của Sở Y tế Tiểu bang Washington Dịch vụ Cảnh sát Bệnh viện Tiểu bang Tây

Bộ phận Đối tác Cộng đồng Xã hội và Y tế của Tiểu bang Washington tại Bệnh viện Western State

Cơ quan Chăm sóc Sức khỏe Tiểu bang Washington Yêu cầu Tiết lộ Công khai Ứng dụng phần mềm theo dõi

Ủy ban Công viên và Giải trí Tiểu bang Washington Trợ cấp An toàn Chèo thuyền Giải trí của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Hoa Kỳ

Cơ quan Tuần tra Tiểu bang Washington Quyền truy cập WACIC và NCIC

Ban Cải thiện Giao thông Tiểu bang Washington Cải tiến TIB Grant Bridgeport Way SW - từ 83 đến 75th St

Ủy ban An toàn Giao thông Washington khi Lái xe Khiếm khuyết và Thắt dây an toàn

Bệnh viện Western State Phụ lục 1 - Dịch vụ cảnh sát thi hành công vụ