Vui lòng tham gia Khảo sát về mức độ hài lòng của cộng đồng Lakewood của chúng tôi

Khảo sát mức độ hài lòng của cộng đồng trực tuyến ngay bây giờ

Tháng Một 4, 2024

Hội đồng Thành phố Lakewood nên tập trung vào điều gì khi đặt ra các mục tiêu và ưu tiên cho những năm tới?

Hội đồng Thành phố muốn nghe ý kiến ​​của bạn. Vui lòng tham gia Khảo sát mức độ hài lòng của cộng đồng trực tuyến của chúng tôi. Cuộc khảo sát kết thúc vào ngày 8 tháng XNUMX.

Nếu bạn nhận được một bản khảo sát được gửi qua thư, vui lòng hoàn thành bản khảo sát đó. Nếu bạn không nhận được bản khảo sát, vui lòng chia sẻ suy nghĩ của bạn tại đây: polco.us/LAKEWOOD24

Xin lưu ý: Bạn sẽ cần cung cấp email và địa chỉ cư trú để tạo tài khoản tham gia khảo sát. Các câu trả lời đều ẩn danh và thông tin cá nhân sẽ không được chia sẻ.