Từ chối trách nhiệm

Tuyên bố từ chối trách nhiệm của Google ™ Translate

Việc dịch các trang trên các trang web của City of Lakewood có thể được thực hiện bởi Google ™ Translate, một dịch vụ miễn phí của bên thứ ba mà Thành phố không kiểm soát. Dịch vụ dịch thuật này chỉ được cung cấp như một sự tiện lợi để hỗ trợ khách truy cập trang web hiểu thông tin trên trang web này bằng một ngôn ngữ không phải là tiếng Anh. Các bản dịch được thực hiện thông qua phần mềm dịch tự động của máy tính mà có thể không phải lúc nào cũng cung cấp cho bạn một bản dịch chính xác hoặc chính xác. Một số ứng dụng hoặc dịch vụ có thể không hoạt động như mong đợi khi được dịch. Ngoài ra, một số tệp và các mục khác có thể không dịch được hoặc không dịch được, bao gồm nhưng không giới hạn ở đồ họa, ảnh và tài liệu. Bất kỳ ai dựa vào thông tin thu được từ Google ™ Dịch đều tự chịu rủi ro. Thành phố Lakewood không bảo đảm hoặc đưa ra bất kỳ lời hứa, bảo đảm hoặc bảo đảm nào về tính chính xác của các bản dịch do Google ™ Translate cung cấp. Do đó, City of Lakewood sẽ không và sẽ không chịu trách nhiệm về những thiệt hại hoặc mất mát dưới bất kỳ hình thức nào phát sinh từ, hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc thực hiện thông tin đó, bao gồm nhưng không giới hạn ở, những thiệt hại hoặc mất mát gây ra bởi sự tin cậy dựa trên tính chính xác, độ tin cậy hoặc tính kịp thời của bất kỳ thông tin nào như vậy, hoặc các thiệt hại phát sinh từ việc xem, phân phối hoặc sao chép các tài liệu đó. Nếu bạn lo lắng về tính chính xác của bản dịch, vui lòng tham khảo phiên bản tiếng Anh của trang web, đây là phiên bản chính thức. Vui lòng nhấp vào liên kết sau nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hoặc để biết thêm thông tin về Google ™ Dịch: http://translate.google.com/support/