Một nhóm nghệ sĩ Peru mặc trang phục sặc sỡ tại sự kiện Fiesta de la Familia của Lakewood năm 2022.

Chủng tộc và Công bằng ở Lakewood

Lakewood là nơi sinh sống của gần 64,200 cư dân (Ước tính năm 2023) và có một trong những cộng đồng đa dạng về văn hóa nhất ở Washington. Lakewood tự hào là một trong số ít thành phố trong bang có dân số đa số, dân tộc thiểu số. Theo Điều tra dân số Hoa Kỳ năm 2020, 54% cư dân Lakewood xác định là người da đen, người bản địa hoặc người da màu.

Chủng tộc & Dân tộc
Tuyên bố về vốn chủ sở hữu
Bản đồ chỉ số vốn chủ sở hữu

Chủng tộc & Dân tộc

 • Da trắng: 47% (31,528 người)
 • Người gốc Tây Ban Nha hoặc La tinh: 17% (11,783 người)
 • Người da đen hoặc người Mỹ gốc Phi: 13% (8,897 người)
 • Hai chủng tộc trở lên: 10% (6,712 người)
 • Châu Á: 8% (5,140 người)
 • Người dân đảo Thái Bình Dương: 4% (2,563 người)
 • Người Mỹ bản địa: 1% (539 người)
 • Một số chủng tộc khác: 0% (235 người)

Dữ liệu từ Điều tra dân số Hoa Kỳ và Khảo sát cộng đồng người Mỹ (ACS) năm 2020.


Tuyên bố về vốn chủ sở hữu

Các chính sách của chính phủ có tác động lâu dài đến cộng đồng và nhân khẩu học. Hội đồng thành phố Lakewood đã ký một thỏa thuận báo cáo vốn chủ sở hữu năm 2021 (PDF) coi công bằng là ưu tiên hàng đầu của thành phố và phát triển các chính sách trong tương lai.

Tuyên bố này phản ánh sự xem xét của Hội đồng Thành phố Lakewood về ảnh hưởng của chính phủ đối với phúc lợi của các nhóm dân cư đa dạng.

Với việc thông qua nó, Hội đồng Thành phố Lakewood đã cam kết thực hiện các hoạt động sau:

 • Sử dụng vốn chủ sở hữu như một ưu tiên của chính sách và việc cung cấp các dịch vụ.
 • Đưa ra các sáng kiến ​​hỗ trợ và tôn vinh sự đa dạng của cộng đồng.
 • Đảm bảo tính công bằng trong quy hoạch của thành phố.
 • Nhận diện và phá bỏ những định kiến ​​đã định trước.
 • Tăng độ nhạy cảm với các chuẩn mực xã hội và kỳ vọng văn hóa.
 • Theo đuổi công lý và bình đẳng cho tất cả cư dân.

Bản đồ chỉ số vốn chủ sở hữu

Ảnh chụp màn hình trang chủ Bản đồ Chỉ số Công bằng của Thành phố Lakewood. Bản đồ hiển thị ranh giới thành phố Lakewood với các mức chỉ số công bằng khác nhau được tô bóng trên các vùng được điều tra dân số.

Để nâng cao nhận thức và công tác bình đẳng ở Lakewood, một Bản đồ chỉ số vốn chủ sở hữu đã được tạo ra. Bản đồ cung cấp dữ liệu nhân khẩu học về dân số của thành phố. Dữ liệu sử dụng năm chỉ số về điều kiện sống công bằng ở Lakewood. Họ đang:

 • Khả năng sống
 • Khả Năng Tiếp Cận
 • Nên kinh tê
 • Môi trường
 • Đào tạo

Công cụ tương tác này cung cấp cái nhìn sâu sắc về các khu vực mục tiêu này bằng cách sử dụng dữ liệu khối điều tra dân số. Thành phố Lakewood sẽ sử dụng thông tin trong việc phát triển chính sách trong tương lai. Điều này bao gồm các lĩnh vực sử dụng đất và quy hoạch nhà ở, các chương trình nhà ở và dịch vụ con người.

Có thể tìm thấy hướng dẫn đầy đủ về dữ liệu và chỉ mục trong bản PDF có thể tải xuống này.

Hầu hết dữ liệu trên bản đồ đến từ Khảo sát Cộng đồng Hoa Kỳ (ACS) và được hiển thị bởi US Census Block Group. Khi xem xét toàn bộ thành phố, tất cả các chỉ số đều phản ánh tổng số các nhóm khối liên kết chặt chẽ nhất với ranh giới thành phố. Vì giới hạn của Thành phố không tuân theo ranh giới nhóm khối nên tổng của các nhóm khối đó sẽ không khớp với ước tính về dân số toàn thành phố hoặc các ước tính khác.

Văn phòng Quản lý Tài chính Bang Washington ước tính dân số của Lakewood là 64,150 người vào năm 2023. Vào năm 2021, OFM ước tính dân số toàn thành phố là 63,600 người. Ước tính của nhóm khối ACS cho năm 2021, cho thấy tổng của tất cả các nhóm khối liên kết chặt chẽ nhất với ranh giới thành phố là 67,397 người, như được hiển thị trên Bản đồ Công bằng. Sự khác biệt giữa hai ước tính năm 2021 có thể giải thích những khác biệt nhỏ về số liệu được tổng hợp cho các nhóm khối toàn thành phố trong Bản đồ Công bằng.