Biển báo "Xin lỗi, chúng tôi đã đóng cửa" treo trên cửa sổ kính trước cửa hàng

Đóng cửa kỳ nghỉ

Tháng Một 17, 2020

Tòa thị chính Lakewood, đồn cảnh sát Lakewood, Tòa án thành phố Lakewood và tất cả các dịch vụ của thành phố sẽ đóng cửa vào thứ Hai, ngày 20 tháng XNUMX để theo dõi ngày lễ của Martin Luther King, Jr.

Hoạt động bình thường trở lại vào Thứ Ba lúc 8:30 sáng