Bản cập nhật dự án cải thiện quyền truy cập JBLM-North 10/28/21

DETOUR REVISION. Bắt đầu từ chiều Thứ Sáu ngày 28 tháng 8, Đường Nyanza sẽ mở cửa trở lại cho mọi phương tiện lưu thông. Các tài xế sẽ được đi tất cả các con đường trong dự án vào cuối tuần sắp tới. Bắt đầu từ sáng Thứ Hai lúc 00:XNUMX, Gravelly Lake Drive sẽ đóng cửa tại đường Veterans Drive để tiến hành xây dựng giữa Cựu chiến binh và Washington Blvd. Quá trình này dự kiến ​​sẽ mất đến tháng XNUMX, nhưng tùy thuộc vào thời tiết. Bản đồ tuyến đường vòng đã sửa đổi sẽ được đăng lên trang web của dự án www.cityoflakewood.us/design-jblm-north-access-improvement trước cuối tuần.