Bản cập nhật dự án cải thiện quyền truy cập JBLM-North 12/23/21

Tiến trình tiếp tục tại bùng binh Washington Blvd./Veterans Drive. Cả tuần nay nhà thầu đổ lề đường quanh bùng binh. Sẽ không có công việc nào được thực hiện vào tuần tới với thời tiết dự kiến ​​sẽ không có lợi cho tiến độ. Nhà thầu dự kiến ​​sẽ hoàn thành giai đoạn công việc này vào giữa tháng Hai. Giao lộ của Washington Blvd và Gravelly Lake Drive sẽ đóng cửa vào thời điểm đó. Nhà thầu vẫn vượt tiến độ.

Xây dựng bùng binh tại Gravelly / Cựu chiến binh 12/22/21.