Bản cập nhật dự án cải thiện quyền truy cập JBLM-North 9/24/21

THUYẾT PHỤC KIỂM SOÁT GIAO THÔNG SẮP TỚI. Trong vòng tuần tới (phụ thuộc vào thời tiết do liên quan đến dải phân cách), nhà thầu sẽ thực hiện các thay đổi đối với mô hình giao thông giữa I-5 và Nyanza. Hai làn đường phía Tây (phía Bắc) của Gravelly Lake Drive đi từ các nút giao thông đường dốc tại I-5 đến Đường cao tốc Thái Bình Dương sẽ được giảm xuống còn một làn để lắp đặt lề đường và máng xối, đồng thời thay thế hệ thống thoát nước mưa và vỉa hè dọc theo Gravelly Lake Drive giữa Đường cao tốc Thái Bình Dương và đường Nyanza. Điều này sẽ gây ra sự chậm trễ tại hai đường tắt đến I-5 trong các tuyến đường cao điểm.

Nhà thầu đã hoàn thiện mặt đường bê tông tại vòng xoay như trong hình ảnh bên dưới. Các phần lề đường và rãnh nước sẽ được hoàn thành trong tuần này giữa North Street và Veterans Drive. Cột đèn sẽ được lắp dọc giai đoạn đầu vào tuần sau.