Bản cập nhật cải thiện quyền truy cập JBLM-North 12/2

Đèn đường đang bật. Nhà thầu sẽ hoàn thành bê tông trong những tuần tới giữa Nyanza và Langlow. Công việc tiện ích đang được tiến hành. Máy lát đá dự kiến ​​sẽ ra mắt vào tuần của ngày 17 tháng XNUMX.