Bản cập nhật dự án JBLM-North Access

DETOUR REVISIONS. Công việc đã bắt đầu trên đoạn đường Gravelly Lake Drive giữa đường Veterans Drive và Đại lộ Washington. Xem phần Tuyến đường vòng bên dưới để hiểu các sửa đổi đối với các kiểu giao thông xung quanh khu vực xây dựng. Đường Nyanza đã được thông xe vào chiều thứ Sáu. Người ta dự đoán rằng sẽ cần phải đóng cửa một vài đêm để đặt lớp nâng cao nhất của mặt đường và kẻ vạch đoạn trên Nyanza trong những tháng tới.

Công việc trong phần mới đóng cửa của Gravelly sẽ bao gồm xây dựng một bùng binh mới tại Veterans, đường dẫn nước mới, hệ thống thoát nước mưa, bãi đậu xe cho những người muốn sử dụng con đường không có động cơ mới dọc theo Gravelly Lake Drive và hệ thống chiếu sáng đường phố. Hình ảnh về việc dỡ bỏ vỉa hè giữa Cựu chiến binh và Washington được hiển thị dưới đây. Đèn tín hiệu giao thông tại Veterans and Gravelly đã được gỡ bỏ sáng nay.

Tuyến đường vòng quanh khu vực xây dựng
Xóa vỉa hè giữa Cựu chiến binh và Washington trên đường Gravelly Lake Drive.