29 Tháng Sáu, 2021

Việc đóng đường mở rộng của Gravelly Lake Drive đã được thực hiện vào Thứ Hai, ngày 28 tháng XNUMX. Nhà thầu đã dỡ bỏ tín hiệu giao thông ở đầu phía nam của Nyanza và đang dỡ bỏ vỉa hè ở giao lộ và sẽ đi về hướng Veterans Drive. Việc cải thiện hệ thống thoát nước chính và thoát nước mưa sẽ được hoàn thành dọc theo Gravelly về phía Cựu chiến binh trong tháng tới. Việc di dời cột điện cũng đang diễn ra trong thời gian này. Đường dây liên lạc sẽ được di dời ngay sau đó. Vui lòng xem lộ trình đóng cửa đường vòng ở đầu trang web của dự án.

Giao lộ Gravelly / Nyanza (Nam) nhìn lên đường Nyanza vào ngày 29 tháng 2021 năm XNUMX