26 Tháng Năm, 2021

Công việc xây dựng dự kiến ​​sẽ bắt đầu từ tuần 1 tháng 2021 năm XNUMX. Làn đường bên phải, hướng về phía Bắc của Gravelly Lake Dr., cũng như làn đường rẽ (đường trượt) - sẽ bị đóng cửa vĩnh viễn.

Việc đóng cửa này sẽ diễn ra trong ít nhất hai (2) tuần để chuẩn bị cho việc đóng cửa hoàn toàn sắp tới của Gravelly Lake Dr.

Vui lòng xem hình ảnh bên dưới để biết khu vực làm việc trong hai tuần.

Làn đường bên phải, hướng về phía Bắc của đường Gravelly Lake Drive và làn đường rẽ sẽ bị đóng vĩnh viễn kể từ ngày 1 tháng 2021 năm XNUMX.