Khu vực được bảo vệ

Dưới đây là danh sách các Hậu vệ Công ở Lakewood:

Nếu bạn cần trợ giúp trong việc tiếp cận một người bảo vệ công, bạn có thể điền vào Biểu mẫu sàng lọc tình trạng lao động khổ sai của Người bảo vệ công cộng (PDF). Bạn phải điền thông tin này và đích thân đến tòa án.

Đơn Khiếu nại / Bình luận của Người bảo vệ Công cộng

Nếu bạn có khiếu nại hoặc nhận xét về người bảo vệ công của mình, vui lòng điền vào biểu mẫu bên dưới và gửi lại cho thành phố Lakewood theo địa chỉ được liệt kê trên biểu mẫu. Sau khi nhận được, nhân viên thành phố được yêu cầu phản hồi. Sau khi nộp cho thành phố, biểu mẫu đã hoàn thành là một hồ sơ công khai và có khả năng đủ điều kiện để phát hành.