Cận cảnh một vạch kẻ giao thông trên đường.

MyLakewood311

Sử dụng MyLakewood311 để báo cáo với Thành phố. Bạn có thể báo cáo sự cố trực tuyến hoặc thông qua các ứng dụng dành cho thiết bị di động của chúng tôi. Ứng dụng cho phép bạn theo dõi phản hồi của nhân viên thành phố đối với yêu cầu của bạn và làm theo nó trong suốt quá trình. Vui lòng chỉ gửi một yêu cầu cho mỗi mặt hàng.


Báo cáo sự cố trực tuyến

Sử dụng nút bên dưới để báo cáo sự cố thông qua hệ thống dựa trên trình duyệt của chúng tôi. Bạn cũng có thể tải xuống các ứng dụng di động của chúng tôi để tạo báo cáo.


Ứng dụng di động MyLakewood311

Để tải xuống phiên bản Android hoặc iOS của ứng dụng của chúng tôi, hãy nhấp vào nút thích hợp bên dưới.