Trường học ở Lakewood

Thành phố Lakewood luôn tìm cách để nâng cao tuổi trẻ của chúng tôi. Chúng tôi tự hào là ngôi nhà của nhiều trường từng đoạt giải thưởng khác nhau, từ Mẫu giáo đến Cao đẳng.

Để tìm hiểu thêm về những gì Lakewood cung cấp, hãy truy cập Về Lakewood .


Giáo dục K-12

Khu trường học Clover Park:
Học khu Clover Park là học khu tiểu học đại diện cho giáo dục từ lớp 12 trong thành phố Lakewood. Một học khu từng đoạt giải thưởng, Công viên Clover tự hào có tỷ lệ tốt nghiệp cao nhất ở South Sound.

Học khu Lịch sử Steilacoom:
Một số lượng nhỏ hơn học sinh Lakewood theo học tại các trường trong Học khu Lịch sử Steilacoom.

Bản đồ Phân khu Trường học:

Bản đồ phác thảo ranh giới học khu ở Lakewood
Nhấp vào hình ảnh để mở lớn hơn trong một cửa sổ mới

Giáo dục đại học

Có hai cơ sở giáo dục đại học ở Lakewood: Cao đẳng Kỹ thuật Công viên Clover và Cao đẳng Pierce.

Cả hai đều là những trường cao đẳng từng đoạt giải thưởng mang đến cơ hội cho sinh viên ở mọi lứa tuổi và ngành học lấy bằng và đạt được các kỹ năng cần thiết để gia nhập lực lượng lao động.