Quan hệ đối tác quân sự và cộng đồng South Sound (SSMCP)

THÔNG BÁO: SSMCP đã chuyển sang trang web riêng của mình – ssmcp.org
Nhấp vào liên kết ở trên hoặc nút bên dưới để truy cập trang web mới của họ.

SSMCP là sự hợp tác của hơn 50 thành viên: thành phố, quận, bộ lạc, tổ chức phi lợi nhuận, tập đoàn, tổ chức và Cơ sở chung Lewis-McChord. Chúng tôi tìm cách kết nối các cộng đồng quân sự và dân sự thông qua quan hệ đối tác sáng tạo và linh hoạt và thực hiện công việc cùng có lợi ở South Sound. Chúng tôi mong muốn thúc đẩy giao tiếp và cùng có lợi bằng cách phối hợp giữa các đối tác của chúng tôi về các vấn đề phức tạp ảnh hưởng đến cộng đồng quân sự và dân sự.